OPONY-LUBLIN

Jak označit sídlo firmy?

Kromě kreativních vizuálních prvků jsou v otázce označení sídla firem důležité i další aspekty. Každá společnost by měla mít své sídlo označeno tak, jak předepisuje zákon, jinak jí hrozí finanční postihy, v extrémních případech i zastavení činnosti. Základní povinností každého podnikatele je označení sídla firmy jejím názvem a identifikačním číslem.

Všechny provozovny určené pro prodej zboží či služeb musí mít také viditelně uvedenou pracovní dobu, tedy čas, po který lze uskutečňovat styk zákazníka s prodejcem.
Ze zákona je také vyžadováno zajištění přebírání poštovních zásilek zaslaných na adresu sídla společnosti. Ta musí být uváděna na všech písemnostech, objednávkách, obchodních dopisech, fakturách ale i webových stránkách.

Povinností týkajících se označení sídla firmy je ještě více a rozhodně se nedoporučuje je podceňovat. Za drobné prohřešky odpovídající úřad uděluje pokuty v řádech několika tisíců korun, avšak v případě těch závažnějších hrozí podnikateli i likvidace společnosti.

Hořák TIG

Metoda TIG (Tungsten Inert Gass) někdy také označovaná jako WIG (Wolfram Inert Gass) je v současné době nejprogresivněji rozvíjející se metodou svařování kovů vůbec. Opět se jedná o svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře inertního plynu. Nejčastěji argonu, helia resp. jejich směsí. Oblouk hoří mezi základním materiálem a netavící se elektrodou. Netavící se elektrody jsou zhotoveny z wolframu, aby odolávaly vysokému tepelnému zatížení. Kromě čistého wolframu se používá wolframu legovaného vybranými prvky zejména thoriem, ceriem či zirkoniem. Svařuje se, obdobně jako plamenem, bez přídavného materiálu nebo s přídavným materiálem, který je přidáván do tavné lázně. Abyste mohli tuto metodu uvést do praxe, potřebujete hořák TIG, nejlépe od špičkové firmy TBI Industries.

Manažer musí mít neustále nové podněty a motivaci posouvat firmu dál

Každý manažer potřebuje inspiraci, nový smysl, motivaci a vizi. Spousta z nich se ovšem cítí více vyčerpaná než namotivovaná, a jak má tuto motivaci předávat dál, když ji sám necítí? Proto je potřeba rozvíjet manažerské dovednosti, dále se inspirovat a čerpat energii. Právě tohle všechno může člověk získat u kulatého stolu, který se pořádá pravidelně jednou za čtvrt roku. Zde probere své vize, poslechne si nové nápady, idey a možnosti. Pro rozvoj manažera je tohle vše důležité.

rozvoj manažerů formou diskuze

Pokračovat ve čtení

Nákladní přeprava

Přepravníkem se rozumí zpravidla souprava nákladního vozidla a přívěsu uzpůsobená na přepravu osobních či nákladních automobilů. Přepravník však může být i malé vozidlo do 3.5 tuny, na které se vejde pouze jeden osobní automobil, nebo i tahač s návěsem uzpůsobeným pro přepravu automobilů. Náš seriál se týká převážně soupravy nákladního automobilu s přívěsem, na kterou se běžně vejde 7-10 aut.

Práce na přepravníky, tedy vykládání, nákladní přeprava automobilů, je mnohem složitější práce než s plachtou či mrazákem a je tedy i lépe finančně ohodnocená. Ne pro každého je však vhodná. Většinou se přepravníkům řidiči raději vyhnou a pokud ne, řekl bych jeden ze tří se dřív nebo později stejně vrátí zpět na plachtu. A proč není práce na přepravníky jednoduchá? Auta musí být naskládána do co nejmenšího prostoru, aby celková výška a délka soupravy byla co nejmenší a aby se nakládaná auta na přepravník vůbec vešla, avšak aby mezery mezi auty byly dostatečné a nedošlo k poškození. Člověk musí být pozorný, pečlivý, obratný a dobrá fyzická kondice určitě není na škodu. Stačí malá nepozornost a může se stát, že na přepravovaném autě uděláte škodu (to se stává i zkušeným mazákům) nebo hůře - že z přepravníku spadnete. A takový nekontrolovatelný pád ze tří metrů není nic příjemného. Viděl jsem rozseknutou hlavu nebo chlapa, co se po pádu téměř nemohl pohnout a musela pro něho přijet sanitka. Nechci Vás však strašit. Pokud o svou bezpečnost budete dbát, riziko úrazu je minimální.

Fáze logistiky

První fáze zahrnuje tok surovin, tok pomocných a provozních látek, obchodního zboží, náhradních dílů apod. Tento tok proudí směrem od dodavatele ke skladovacímu zařízení podniku. Může zde ještě fungovat i mezičlánek, subdodavatel. Tento systém, který se zabývá první fází toku, se nazývá pořizovací (zásobovací) logistika. Ve druhé fázi probíhá tok surovin a veškerého materiálu z prvního toku z pořizovacího skladu směrem k výrobě. Z výroby plynou hotové výrobky nebo polotovary,jakož i náhradní díly do odbytového skladu. Tento systém se nazývá výrobní logistika. Třetí fáze toku se skládá z toku hotových výrobků či náhradních dílů a polotovarů směrem z odbytového skladu na odbytový trh. Tato fáze se nazývá distribuční logistika. Čtvrtá fáze toků statků se nazývá logistika recyklace a likvidace odpadů. Tato fáze má opačný směr, a to směrem z odbytových trhů nebo od zákazníka zpět do odbytového skladu. Kromě poškozeného, vadného nebo špatně vyexpedovaného zboží sem patří například vratné obaly, odpady určené k likvidaci a odpady určené k recyklaci. Výše uvedený systém se nazývá podniková doprava a logistika. V případě obchodního podniku neexistuje výrobní logistika, tok zboží se skládá z obchodního zboží a provozních látek.

Komfort pro prodejce aut

Určitě si pod pojmem prodeje a přepravy vozidel představíte scénu z amerického filmu, kde nagelovaný frajírek převáží ukradená auta a následně je za to "odměněn" kulkou mezi oči. V reálném světě je však potvrzený fakt, že nejen Česká republika potřebuje dovážet kvalitnější automobily například z Německa. Na to je potřeba spolehlivnou a flexibilní společnost, která zajistí bezproblémovou přepravu. Tou nejlepší je firma INEX SPEDITION s.r.o., se kterou se dostane na úplně jinou úroveň nabízených služeb v rámci přepravy.